logo

Projektliste / NY WEBSIDE ER KLAR I STARTEN AF 2021....

Vi har mere end 15 års erfaring - og bygger vores erfaring på en lang række af projekter (og lige nu er vi også ved at bygge vores nye webside)

Vi arbejder målrettet og visionært på at skabe en bedre by - med flere oplevelser, mere poesi og mere liv.
Landskabet skal være legende og lavet til mennesker – der griner, leger og mødes.
Alle vores projekter skabes i en symbiose mellem humor, seriøst arbejde, teknologi, arkitektonisk nerve og en kreativ tankegang…

2020
• Christiansgade - Ny Byplads
Ny Byplads i Århus Centrum. En lille fin plads med begrønning, poesi og ophold mod Århus Å.
Udføret 2020
• Sølund Institution
En ny skovinstitution i den gamle bøgeskov omkring Skanderborg. Med kreative zoner, nærhed og masser af naturlige udfordringer for de mindste.
Udføres 2020-2021
• Sødalsskolen
Nye udearealer og kreative områder på den skolen, der oprindeligt er tegnet af Friis og Molkte Arkitekter
Udføret 2020
• Helhedsplan Løvel
Helhedsplan for et større bynært område, hvor koblingen mellem fællesskab, action-sport og en smuk natur skal være i centrum.
Visionsplanen udføres 2020
• UngeSpots i Hornslet og Rønde
Hvordan skaber vi byrum der også har en appel for de unge. I de to byer tegner og bygger vi 2 kreative områder hvor de unge kan hænge ud.
Projekteres og udføres 2020.

2019

• Seniorbofællesskab Ringkøbing K
Vundet konkurrence om Fremtidens Seniorbofællesskab i naturbydelen Ringkøbing K.
Projekteres og udføres 2019-2020.
• Remisen
Byrumsmøbel i Rådhusparken i Frederikshavn.
Projekteres og udføres 2019-2020.
• Christiansgade byplads
Miniplads med ophold og specialdesignede oplevelsesmøbler i Aarhus midtby.
Projekteres og udføres 2019-2020.
• Parkeringshus i Danmarksgade
Vundet konkurrence om grønt parkeringshus i Danmarksgade, Esbjerg.
Projekteres og udføres 2019-2020.
• Handicapboliger Mårslet
Grønne udearealer til 28 handicapboliger i Mårslet.
Udført 2018-2019.
• Helhedsplan Billund Plejecenter
Helhedsplan for område ved Billund Plejecenter.
• Sødalsskolen
Helhedsplan for udearealer til skole i Brabrand, Aarhus.
• Lomborg Børnehus
Skitseforslag til udearealer til institution i Lemvig Kommune.
• Hvidovre Privatskole – svanemærket landskab
Skitseforslag til Svanemærkede udearealer til ny skole i Hvidovre.
• Christinelyst Skole
Legeplads/udearealer til skole i Lemvig.
Projekteres og udføres 2019.
• Helhedsplan Brobyværkhallen
Aktivitets- og ankomstpladser ved nyrenoveret hal i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Projekteres og udføres 2019.
• Renovering af broværn i Brobyerne
Byforskønnelse gennem poetisk lyssætning af vejbroer i Nr. Broby og Brobyværk
Projekteres og udføres 2019.
• Pontoppidanskolen
Renovering af udearealer til skole i Brobyværk.
Projekteres og udføres 2019.
• Højdevangen Brobyværk
Beplantningsstrategi for naturskønt opholdsrum.
Projekteres og udføres 2019.
• Torvet og Aktivitetsaksen i Vorbasse
Byfornyelse og trafikal omlægning i byens centrale torv, samt en aktivitetsakse der binder skole, center og bibliotek sammen.
Projekteres og udføres 2018-2019.
• IBA Erhvervsakademi
Udearealer til IBA Erhvervsakademi ved Kolding Å.
Projekteres og udføres 2018-2019.
• Ungdomsboliger Gimbelgrunden
Udendørs fællesarealer og gårdrum til nye ungdomsboliger i Kolding.
Projekteres og udføres 2018-2019.

2018

• Almas Intelligente Have
Skitseforslag og fondsansøgning til eksperimenterende læringsrum omkring Mølleskolen i Ry
• Netværksskolen
Skitseforslag til kickstart af nyt bydelsområde med fokus på social
og miljømæssig bæredygtighed.
• Esbjerg Strand
Konkurrenceforslag til kunstnerisk sikkerhedsmur og det omkringliggende landskab på Esbjerg Havn.
• Frederikshavn gågade
Konkurrenceforslag til byrum og gågade i Frederikshavn.
• Poetisk naturformidling i Filskov
Opholdsskulpturer i naturskønne omgivelser.
Projekteret og udført 2018.
• Hovedgård Skole
Renovering af udearealer til Hovedgård Skole.
Udført 2018.
• Bertram Knudsensvej, AAB Kolding
Konkurrenceforslag til helhedsplan for nyt, oplevelsesrigt boligområde med 120 boliger.
• Dusines Hus
Grønne udearealer til daginstitution i Horsens.
Udført 2018.
• Byens Akse – Fjerritslev
Konkurrenceforslag til byfornyelsesstrategi samt udvikling af fem centrale byrum i Fjerritslev
• Have i Højbjerg
Privat have i Højbjerg, hvor det gode familieliv er i hovedfokus. Beplantning, belægning og leg.
• Daginstitution Stensballe
Udearealer til institution i Stensballe.
Udført 2018.
• Østbirk Institution
Skitseforslag til udearealer til institution i Østbirk.
• Læringsrumsanalyse Lemvig
Analyse af potentialer for udendørs læringsrum til 11 daginstitutioner og skoler i Lemvig Kommune.
• Fortællesti Billund
Poetiske stimarkeringer skabt på baggrund af historier kvarterets ældre og tegninger fra kvarterets børn.
Udført 2018.

2017

• Arden skole
Grøn forplads og ankomstrum til skolen.
Udført 2017.
• Byfornyelse Vorbasse
Helheds- og udviklingsplan for Vorbasse by.
• Områdefornyelsesprogram Nørre Broby og Brobyværk
Byfornyelse på tværs af to sydfynske byer.
• 3 x Daginstitutioner
Konkurrenceforslag til 3 nye daginstitutioner i Aarhus.
• Tørring Rundkørsel
Konkurrenceforslag til ny, grøn ankomstportal til Tørring by.
• Fløng Idrætslandsby
To nye opholds- og aktivitetspladser integreret i byens grønne rum.
Udført 2017.
• Ry Byplads
Omdannelse af Stationspladsen til æstetisk byrum omkring ny markedshal.
Tildelt Skanderborg Arkitekturpris.
Udført 2017.
• Humlebien Svenstrup
Konkurrenceforslag til ny daginstitution i Svenstrup.
• Legesattelit (Herning Gågade)
Minibyrum med specialdesignede, skulpturelle legeelementer
Udført 2017.
• My Playground, Vinder af Europæisk Kulturhovedstad 2017
Specialdesignet, midlertidigt byrum: Gentænkning af legepladsen for alle generationer.
Udført 2017.
• Egebakkeskolen
Renovering af udearealer til Egebakkeskolen, Aarhus
• Grenaa Idrætscenter
Konkurrenceforslag til et mangfoldigt idræts- og kulturcentrum i Grenaa.
• Villa Solbjerg
Privat have ved nyopført privat villa.
Udført 2017.
• Tradium Randers
Konkurrenceforslag til ny tømrerafdeling ved Randers Tekniske Skole.
• Kulturstationen Horsens
Skitseforslag til et levende kulturrum ved byens billedskole, balletskole og musikskole.
• Ry Højskole
Renovering af gårdrum ved Ry Højskole - faglig bistand
Udført 2017.

2016

• Kulturpark Bjerringbro
Skitseforslag og fondssøgningsmateriale til ny Kulturpark i Bjerringbro.
• Ultra Grønne Pauserum
Forskningsprojekt, der undersøger planters rensende effekt på skadelige partikler i luften
Udført 2016.
• Viborg Sejlcenter
Ny bådhus og udearealer i naturskønne, fredede omgivelser ved Nørresø i Viborg
Udført 2016.
• Kvarterspark Søndermarken
Helhedsplan og byrum fokus på bevægelse, idræt, kultur og klimabevidsthed ved Horsens Byskole.
Udført 2016.
• Børnenes Kvarter, Billund
Legende og tryghedsskabende kvartersplads i nyt boligområde.
Udført 2016.
• Kulturgården Herning
Omdannelse af baggård til kulturelt mødested og knudepunkt.
Udført 2016.
• Lund Børnehus
Landskabsrum med plads til leg, ophold og fordybelse i naturen.
Udført 2016.
• Grindsted Natur og Sundhed
Workshop for byens borgere med temaet Natur og Sundhed.
• Nordrevej institution
Udearealer til daginstitution, Horsens.
Udført 2016.

2015

• Østerild Besøgs- og driftscenter
Konkurrenceforslag til besøgs- og driftscenter i Thisted Kommune.
• Karré 34
Skitseforslag til renovering af gårdrum, Aarhus.
• Hørve Bymidte
Aktiv bypark i Hørve, Odsherred Kommune.
Udført 2015.
• Vildrosen
Skitseprojekt til udearealer til daginstitution.
• Bechmann Villa
Privat have i Højbjerg.
• Drøn på Skolegården Nørre Snede
Oplevelsesrig og udfordrede skolegård. Vinder af konkurrence for bl.a. Realdania og Kræftens Bekæmpelse.
Udført 2015.
• Skovbakkeskolen
Konkurrenceforslag til udearealer og legeplads til Skovbakkeskolen, Odder.

2014

• Poetisk byfornyelse i Nørre Snede
Gennemgribende byfornyelse, omlægning af bytorv og hovedgade. Vinder af Byforskønnelsesprisen fra Ikast Brande. Vinder af KL’s Brugerinddragelsespris og indstillet til Byplanprisen.
Udført 2014-15
• Trafikomlægning og bus-torv i Nørre Snede
Omdannelse af trafikanlæg og realisering af by bus-plads med poetiske tekster af bl.a. Peter Hoegh.
Udført 2014-15
• Børnehuset Loppen
Udearealer og legeplads til daginstitution i Korsør.
Udført 2014
• Volstrup Sognegård
Skitseprojekt til ankomst- og opholdsarealer.
• Sjette Frederiks Kro
Skitseforslag til landskabelige udearealer, Aarhus.
• Tranbjerg skole
Helhedsplan for skolens udearealer.
• Nydamskolen
Konkurrenceforslag til skole i Sønderborg.
• Skanderborg Fælled
Konkurrenceforslag til nyt administrationscenter og hal.
• Big Bang Viborg
Ustillingskoncept og webinstallation på Viborg Kunstmuseum
Realiseret 2014
• Skjulte steder, Aarhus
Byrumsinstallation – indretning af ubenyttede betonbeskyttelsesgrave i byens rum
Realiseret 2014

2013

• Mølleskolen
Skitseforslag til udearealer og legeplads ved Mølleskolen i Ry.
• Børnehuset Tommeliden
Helhedsplan incl. lege, beplantning, belægning og eventyr
Realiseret 2013
• Børn i Kvarteret
Inddragelsesproces og idekatalog om børns drømmeby, Billund Kommune.
• Romalt Friskole
Konkurrenceforslag til ny skole i Randers.
• Kulturcenter Vendsyssel
Skitseforslag til aktivt landskab og forplads til fritids-, kirke- og kulturcenter.
Realiseret 2013
• Tønder Rådhus
Konkurrenceforslag til udvidelse af Tønder Rådhus
• Grøn Strategi Nørre Snede
Helhedsplan for hjertestier og grønne områder, parker og natur-leg
Realiseret 2013

2012

• Børnehuset Hånbæk
Helhedsplan for udearealer
• Løgstrup Skole
Helhedsplan for udearealer
• Helsingør Skole
Konkurrenceprojekt for ny skole og oplevelseslandskab
• Møllehaven i Harken
Helhedsplan for udearealer.
• Vedia Park Visionsplan
Helhedsplan for sports- og aktivitetscenter i Hjørring.
• Bæredygtig Vision, Allerød
Helhedsplan
• Middelfart Skole
Helhedsplan for udearealer incl. brugerinddragelse.

2011

• Arendalsvej
Helhedsplan for udearealer omkring boligforening, kirke og nyt bytorv
• Skæring Skole
Helhedsplan for udearealer incl. brugerinddragelse
Realiseret 2011
• Min Dag i 2031
Børnearkitektur og kreativ workshop-forløb
Realiseret 2011
• GIS Syddjurs
Børnearkitektur hvor de yngste borgere fik adgang til at skabe deres ejet officielle GIS lag.
Realiseret 2011
• Biblioteksbyen
Helhedsplan for udearealer
Skitseoplæg
• Pulsen i Salling
Nyt sports og oplevelsescenter i Salling
Konkurrenceforslag
• Fredensbo Nybyg
Helhedsplan for boligselskab, incl. belægning, beplantning og oplevelse
Realiseret 2011
• Spurvevej Fjerritslev
Helhedsplan for boligselskab, incl. belægning, beplantning og oplevelse
Realiseret 2011

2010

• Fredensbo afd. 12
Helhedsplan for boligselskab, incl. belægning, beplantning og oplevelse
Realiseret 2011
• SMOR Børnekulissen
Børnearkitektur og kreativ workshop-forløb
Realiseret 2011
• Skagen Boliger (Kuben)
Helhedsplan for boligselskab, incl. belægning, beplantning og oplevelse
Realiseret 2011

Eng

Gustin Landscape is a young, dynamic and creative company. We focus on the vibrant, inspiring, and innovative city.
We strive to fulfill this vision of a better city – by designing one with more adventure, more poetry, and more variation.
Our method can be described as a symbiosis of hard work and humor, while combining technology with creative minds.
We strive to create inspiring experiences at all scales. Therefore, we work with city planning, master planning, housing in the context of landscape, landscape architecture, schools and kindergardens, museums, product design, and architecture for kids.
We work mainly in DK, but are giving lectures everywhere - and if the projects have enough power and pull, we will of course accept an invitation.
Job?
We are always looking for new people to join the team, and we have had employees from Denmark, Sweden, England, Ireland, Norway, Iran and Latvia. If you are interested – just send us a mail, or give us a call.