logo

Kunder

Vi arbejder dedikeret og målrettet for alle vores projekter. Vi tror på at god kvalitet laves i et tæt sammenspil mellem bygherre, rådgiver og brugere. Vi tror på at

store oplevelser, hverdagens poesi og gode rummelige løsninger ikke er bundet af økonomi, tætte tidsplaner og ophøjede tanker. Vi tror på at kvaliteterne derimod opnås i et kreativt miljø, hvor vi tør give slip på vores forestillinger om, hvad der bør være og hvilke kravspecifikationer, der skal opfyldes – et kreativt miljø, hvor vi tør drømme og tænke visionært…

UDVALGTE KUNDER

Grundfos A/S, Aarhus Kommune, Realdania, Viborg Kommune, Kræftens Bekæmpelse, Billund Kommune, Randers Kommune…

Customers

We work with dedication and focus for all our projects. We believe that a quality project results from close interaction between client, consultant and users. We also believe that great experiences, everyday poetry and good spacious solutions do not have to be bound by budget, tight schedules and or lofty ideas.

We belive that these qualities are obtained in a creative environment where we dare let go of what should be and which requirement specifications to fulfil – a creative environment where we dare to dream and think visionary…

 

 

Post Details

Posted: 03/03/2016

By:

Comments: 0

Post Categories

ydelser