logo

Arden Skole

Visionen for landskabet omkring Arden Skole er at skabe nogle klare grønne visuelle attraktioner, som har bred appel til skolens mange elever, personale og øvrige brugere.
Mod nord åbnes skolens forplads, hvorfra der er direkte adgang til både skolegård, skolens administration og de grønne områder. Ved at opdele hårde og bløde trafikanter skabes en sikker afvikling af bl.a. morgentrafikken, og der gøres tilsvarende plads til ophold i ventezonerne. Forpladsen udbygges til en smuk landskabelig trappe, hvor man både kan hænge ud og samles, og samtidig skabes en direkte adgang til skolens centrale skolegård. De grønne områder mod øst bevares og opgraderes med mere vegetation, så der skabes et mangfoldigt grønt rum med plads til både blomster, dufte og smukke træer.

English

The aim of the landscape around the school of Arden is to create characteristic visuel green attractions that appeals to the students as well as teachers and other users.

The school forecourt is opend up giving acces to the schoolyard as well as the school administration and green areas. By seperating cars, bicycles and pedestrians, rush hour traffic in the morning becomes safer. In transit areas, spaces for hanging out are created. The school forecourt is converted in to a beautiful stepped landscape. A place to hang out and assemble.The green areas to the east are kept and added more vegetation to create a diverse green space with flowers, smells and beutiful trees.

Project Details

Client: Mariagerfjord Kommune

Date: 2017

Konkurrence vundet 2015
Samarbejdsparter: Arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S og Akademiingeniør Svend Poulsen A/S