logo

BØRNENES KVARTER, BILLUND

Børnenes Kvarter i Billund Syd, er et legende samlingspunkt for hele kvarterets børn og voksne. Området er et af de første fysiske anlæg i Billund Kommunes nye strategi om at skabe ”Capital of Children” – og se hele byen i børnehøjde.

Visionen for Kvarteret er at lade børne finde deres egne grænser og kickstarte deres fantasi. Flere elementer står i højere grad som finurlige objekter i landskabet, og har ikke en på forhånd givet opskrift – her skal man sanse, afprøve og bruge fantasien.

Pladsen, der også rummer en smuk belysning, opholdsplads, sandkasser og skate-bakker, kan samtidig bruges som kvarterets nye samlingspunkt, markedsdage, juletræsfester osv.

English

”Children’s Neighborhood” in Billund South, is a playful cityspace for all the children and adults in the neighborhood. The project is one of the first realized landscapes in Billund Municipality’s new strategy to create the “Capital of Children” – and see the whole city from the perspective of the children.

The vision of the neighborhood is to let the children find their own limits and kickstart their imagination. Elements are standing as odd landscape sculptures, and has no given recipe for play – here you must perceive, test and use your imagination.

The site that also features a beautiful lightscape, seating space, sandboxes and skate-hills, can also be used as the district’s new main plaza, market days, Christmas parties etc.

Project Details

Client: Billund Kommune

Date: 2016

Entreprenør: OK Nygaard