logo

NØRRE SNEDE BUSPLADS

En ny busstation i Nørre Snede danner rammen om et større anlæg, og skaber plads til både ophold, leg og poesi. Pladsen begrønnes og tilføres stemningsfulde lyd- og lyszoner, spejlbassin, hængekøjehave, kunsthave og blå megatekster af Peter Høegh. Alt sammen vævet ind i en større amfi-scene, der kan bruges til byens fester, små koncerter og opvisninger.

Projektet er en del af en større byfornyelsesproces, der også indeholder 3 byparker og en række sammenbindende stiforbindelser.

English

A new Bus Terminal in Nørre Snede creates the framework of a larger area, and creates spaces for short stay, play and poetry. The square gets a green lift and is provided with a ambience zones of sound and light, a reflecting pool, a hammock garden, an art garden and blue inspirational texts by Peter Hoegh. All woven together into a larger amphitheatre, which can be used for the city’s celebrations, small concerts and performances.

The project is a part of a larger regeneration process that also contains 3 urban parks and a number of bonding path connections.

Project Details

Client: Ikast-Brande Kommune

Date: 2014

I samarbejde med Niras Rådgivende Ingeniør A/S
Vinder af Byforskønnelsesprisen 2012
Vinder af KLs Brugerinddragelsespris
Nomineret til Byplanprisen