logo

Byens Akse – Fjerritslev

Projektet er et byfornyelsesprojekt, der har fokus på opgradering af 5 bynære områder i Fjerritslev, som tilsammen skaber byens nye Akse.

Fjerritslev ligger som hjertet mellem himmel og hav – og vi ønsker med projektet at trække naturen helt ind i byens center, og skabe en række unikke oplevelser for byens borgere.
Med de 5 hovedpladser optegnes byens nye akse, og skaber hermed en ny linje og sammenhæng i den nord-sydgående retning. Stedernes stemning og oplevelse tager afsæt i den omkringliggende natur, som i byen bliver mere nærværende. Her finder man bl.a. Bølgen, Plantagen, Klitheden og Skoven, der hver især er repræsenteret i forskellige ikoniske elementer, og som sammenbindes af en poetisk og legende bylinje, der både guider folk rundt og sætter fokus på en række vigtige elementer i byen – både de kulturelle, landskabelige og de historiske fortællinger inddrages aktivt.

På torvet skal man fornemme havets spejlinger i stålmasternes overdækninger, se marehalmen svaje i vinden og mærke suset fra bølgerne på ikon-legepladsen. Visionen er ikke kun at skabe et smukt billede af naturen, men at skabe et funktionelt byrum, der kan bruges i dagligdagen – både når der er festuge, når det regner, når der skal laves torve-koncerter, når turisterne spiser is og når vinden blæser. Med en ny lyssætning skabes en intim og poetisk stemning, så pladsen også i de mørke timer fremstår indbydende og fortryllende. I Nørregade iscenesættes Plantagen som stedets ikon-leg og Bryggerhavens skønne oase – og både ved skolen, hallen og skoven etableres særlige oplevelser, der på én gang skaber aktivitet, sætter fokus på byens og landskabets unikke kvaliteter og binder byen sammen fra nord til syd.

Velkommen til Fjerritslev

Project Details

Client: Jammerbugt Kommune

Date: 2018

Konkurrenceforslag