logo

DAGSINSTITUTIONER ÅRHUS

Forslag til udearealer for 3 nye institutioner i Aarhus. Udearealerne til hver af de 3 institutioner tager udgangspunkt i de særlige potentialer der er at finde i områderne omkring de nye institutioner, samt i visioner om forskellige pædagogiske rammer – fokus på musik og drama, udeliv, krop og bevægelse og personlig, social og sproglig udvikling.

Skødstrup
Institutionen ligger i et kuperet landskab, med god udsigt over store vidder og omgivet af vild, naturpræget beplantning med vilde græsser og lave træer. Visionen er at skabe et markant hovedgreb, der indtager landskabet og bruger det aktivt ift. sol og vind, ophold, leg og læring. Med fokus på udeliv, krop og bevægelse er der på skråningerne omkring huset arbejdet med forskellige aktiviteter der udfordrer krop og motorik, mens der langs ’naturstien’ i områdets kant er arbejdet med mindre LAR-områder, hvor der kan gås på opdagelse i forskellige biotoper og varieret beplantning.

Bryggervej
Institutionen ligger på et fladt areal, omgivet af gamle, smukke træer. Udearealerne etableres med fokus på de eksisterende kvaliteter og potentialer på grunden, og de eksisterende træer og anden beplantning benyttes til at skabe et landskabeligt vildnis på den vestlige del af grunden. Omkring bygningen skabes et åbent landskab, hvor enkelte trægrupper og højbede med lav beplantning skaber mindre rumligheder i det åbne landskab. På institutionens tag skabes både tumleområde i et kuperet gummilandskab og rum til ’den kreative workshop’ hvor sveller og siddestubbe giver mulighed for læring og kreativ udfoldelse i uderummet.

Tranbjerg
Institutionen har fokus på musik og drama, og dette afspejles også i udearealerne. Midt på det største legepladsareal etableres den åbne plæne, hvor der selvfølgelig kan spilles bold, men hvor der også etableres et åbent scenerum hvor både børn og voksne kan optræde. Nord for scenerummet danner Musikboksen – en overdækning med musikinstrumenter og små amfitrapper i egesveller – publikumspladser til både den store scene på den åbne plæne og en mindre scene nord for overdækningen, hvor de mindre børn i vuggestuen kan få plads. Ved ankomsten til legepladsen sætter Klatreskulpturen ligeledes fantasien i gang, og giver sammen med trædefliser, svellekanter og legebakke plads til kreativ fysisk udfoldelse.

Project Details

Client: Aarhus Kommune

Date: 2017

Konkurrenceforslag
Entreprenør: LPH Byg
Arkitekt: Nova5
Ingeniør: DAI