logo

ESBJERG STRAND

Esbjerg Strand er en visionær udvidelsesplan for byens markante havneområde. Projektet har til formål at fremme byens havnerelaterede erhvervsliv og skabe nye oplevelsesrige havnearealer for byens borgere og turister. I forlængelses af etableringen af Esbjerg Strand, er der behov for at anlægge en sikkerhedsmur langs med Esbjerg Brygge, på grund af eksplosionsrisiko fra Kosan Gas A/S.

Esbjerg har igennem historien haft en markant tilknytning til det åbne hav og den store horisont. I Esbjerg ligger skibene fra land, med stjernerne som navigatør og havets spejlinger som en både barsk og poetisk virkelighed. I byen, ved havnen og langs kysten danner tidevandet og smagen af den salte vind en klar forbindelse til det store univers.

I projektet skabes et monumentalt landskabeligt element, der fortæller historien om naturens enorme kræfter. Et levende lærred, der fortæller om havets vildskab, tidevandets magt og forbindelsen mellem himlen, universet og landskabet.
Muren står som et kunstnerisk markant element i kystlandskabet, og sender med sin kurvede form tankerne hen mod havets bølger. Formen forstærkes ved at lade den rotere vertikalt omkring sin akse, så det bølgende element også ændrer farve efter solens bevægelse over himlen. På murens sider er ornamenter indstøbt som aflejringer af tidevandet og stjernehimlens refleksioner. I dagslyset skaber de subtile refleksioner af himlen, og spejlingerne trækkes ud i landskabet mod en række aflejrede ”saltkrystaller”, der glimter i solen. I våde perioder forstærkes spejlingerne ved at bruge regnvandet til at skabe levende refleksioner op mod muren.

På nattens himmel overtager stjernerne med en række lysende spejlinger, som aflejres fra en række soldrevne lysprojektorer. Små lysende partikler, der bevæger sig bølgende omkring på muren, som en direkte spejling af havets bevægelser og stjernernes placering.

Project Details

Client: Esbjerg Kommune

Date: 2018

Konkurrence
Udarbejdet i samarbejde med EKJ, Fuldendt og Move arkitektur