logo

POETISK NATURFORMIDLING I FILSKOV

Projektet i Filskov er et nytænkende naturprojekt med fokus på poetiske oplevelser, unikke aktiviteter og intuitiv formidling for alle. Et eksempel på, hvordan man kan øge brugen af de nære naturlandskaber og dermed styrke borgernes fysiske og mentale sundhed, og tilmed skabe indsigt og forståelse for de unikke danske naturværdier.

Projektet består af tre hovedelementer, der tilsammen statuerer en nytænkende fortolkning af, hvordan man kan øge brugen af de nære naturlandskaber, og dermed styrker borgernes fysiske og mentale sundhed. Hovedelementerne udgør dels 1) det sammenhængende netværk af tilgængelige stier med en unik og personlig naturformidling, 2) de unikke hotspots der knytter stedets fantastiske naturtyper med forskellige fysiske og stedsspecifikke aktiviteter – og 3) det lokale forankringspunkt – Oasen – i byens centrum, der på én gang synliggør de mange muligheder og aktiviteter i byens natur og samtidig skaber et lokalt mødested for både cykelfolket, vandrerne, løberne og for byens mange fællesarrangementer.

De små digte og ordsprog på svellerne er skrevet af digteren Carsten René Nielsen. Han har blandt andet udgivet bøgerne ‘Enogfyrre dyr’, ‘Husundersøgelser’ og ‘Dobbeltgængeren fra Randers’ og underviser børn i kreativ skrivning på Aarhus Billed- og Medieskole.

English

The project in Filskov is an innovative nature project with focus on poetic experiences, unique activities and an intuitive communication strategy. It is an example on how to increase the use of the natural landscapes closest to our homes and thereby increase the physical and mental health of the inhabitants, and even increase insight and understanding of the unique danish nature values.

The project consist of three main elements; 1) the continuous network of accessible paths with a unique and personal communication strategy, 2) the unique hotspots linked to the fantastic habitats of the area, with different physical and site-specific activities – and 3) the local anchoring point – The Oasis – in the town center, at the same time making the opportunities and activitites visible, and creating a local meetingpoint for cyclist, hikers, joggers and the many arrangements of the town.

Project Details

Client: Billund Kommune, Natur og Fritid

Date: 2018

Samarbejdspartner: Friluftsrådet
Fond: Nordea-Fonden