logo

GRENAA IDRÆTSCENTER

Grenaa Idrætscenter er et aktivt center – og et aktiv for byen. Med dets place­ring i skoven, som en mindre bydel og omsluttet af uddannelsesinstitutioner, er der skabt et enestående sted for idræt og fysisk aktivitet. Idrætscenteret udgør i dag et omfattende anlæg med tilhørende udearealer, der udnytter placeringen og peger ud i den karakteristiske natur.

Norddjurs Kommune og Grenaa Idrætscenter har en både sympatisk og frem­adsynet vision om at skabe en katalysator for både nærområdet og Grenaa. Et øget behov for mere plads og nye rumligheder danner grundlag for ønsket om en udvidelse af Grenaa Idrætscenter. Det er således tanken, at de nuværende faciliteter skal løftes fra at være typiske idrætshaller og de iboende potentialer forløses i et mangfoldigt idræts- og kulturcentrum, hvor eliten, breddeidrætten og kulturen understøtter hinanden i et dynamisk samspil.

Grenaa Idrætscenter ønsker at tilbyde fleksible og åbne faciliteter til idræt, be­vægelse og samvær. Idrætscenteret skal åbne sig op udadtil, invitere indenfor og tage imod alle, der har interesse i at deltage i fællesskabet, med et varieret udbud af aktiviteter og funktioner, der ikke kun tilknytter bestemte idrætsfunk­tioner. Det er således ambitionen, at centeret styrker det sociale fællesskab og indbyder til både samvær og bevægelse, til fordybelse og restitution på tværs af brugergrupper og –sammenhænge.

Grenaa Idrætscenter skal i udtryk og indhold danne ramme om et nyt ufor­melt mødested for byens borgere, hvor de kan samles og være aktive i både de udendørs arealer og i de forskellige arrangementer i centerfaciliteterne. Samhørigheden mellem centerets funktioner, forskellige foreninger samt de tilhørende uddannelsesinstitutioner rummer et stort potentiale for at udvide fa­ciliteterne i dagligdagen og dobbeltudnytte de funktioner og lokaler, hvor de har fælles interesser.

Et øget fokus på varierede og engagerende faciliteter vil bidrage til, at Grenaa Idrætscenter bliver et berigende og gavnligt interessefællesskab, hvor aktivite­ter igangsættes og nye relationer udvikles.

Project Details

Client: Norddjurs Kommune

Date: 2017

Konkurrenceforslag
Arkitekt: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
Ingeniør: Midtconsult