logo

GRØN STRATEGI NØRRE SNEDE

I forbindelse med Nørre Snede Byfornyelse etableres 2 rekreative ruter og en række af rekreative byparker. Målet er at forstærke byens tilknytning til den omkringliggende meget smukke natur, at skabe en generel sammenhæng i byens rum og at give byens skoleelever nogle gode grunde til at gå i skole og bruge byens parker og rekreative arealer noget mere.

Generelt lægges vægt på at fastholde brugen af naturlige materialer og bruge så meget som muligt af det eksisterende. Målet for byparkerne har været at skabe nogle vedligeholdelsesvenlige og moderne områder, der fremstår åbne og lyse og med aktiviteter for hele familien.

Den indre byrute anlægges som én lang tegneserie af granitfliser med indgraverede fortællinger og tegninger lavet af skolens elever. Den ydre naturrute anlægges med shelters, bålpladser, naturfitness og udsigtsplateauer.

English

In the case of Nørre Snede Urban renewal, two recreational routes are established alongside a variety of recreational city parks. The goal is to strengthen the city’s connection to the surrounding scenery, while also strengthening the general context of the urban spaces. There is a desire to give local pupils some more good reasons to go to school, and to use the city’s parks and recreation areas some more. Generally, emphasis is put on maintaining the use of natural materials and to build on the existing infrastructure. The goal of the city parks has been to create some maintenance-friendly and modern areas that appear open and bright, with activities for the whole family. The inner City Route is built as one long comic strip of granite tiles inscribed with narratives and drawings made by the students. The outer nature trail is dotted with shelters, fire pits, natural fitness zones and plateaus to enjoy the view.

Project Details

Client: Ikast-Brande Kommune

Date: 2013

Samarbejdspartner:
Niras Rådgivende Ingeniører

Projektet vandt Ikast-Brandes Byforskønnelsespris
Projektet vandt KLs Brugerinddragelsespris
Projektet blev nomineret til BYPLANPRISEN