logo

GRØNNE PAUSERUM

Frisk luft er for mange synonym med sundhed og gode egenskaber, men flere og flere bor i større byer, hvor kvaliteten af den luft de indånder bliver forværret i takt med at forureningen i byerne stiger. Partikelforurening har længe været kendt som sundhedsskadelig, især i forhold til luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme og DNA-skader i de hvide blodlegemer. Meget tyder på, at netop de ultrafine partikler udgør det alvorligste sundhedsproblem i relation til luftforurening.
Visionen med de Grønne Pauserum er at udvikle og teste et nyt koncept til byens rum – der på én gang skaber en mere finurlig, levnende, poetisk og grøn by, og samtidig tager hånd om et alvorligt problem omkring oprensning af skadelige partikler i luften.

English

Fresh air equals health and good qualities, but more and more live in  large cities where the quality of the air we breathe gets worse as the pollution in the cities rise. Particle pollution has long been knovn as health damaging, espacially regarding respiratory diseases, cardiovascular diseases and DNA damages in the white blood cells. It looks like those ultra fine particles is the most serious health problem regarding air pollution. The vision of Ultra Grønne Pauserum is to develop and test a new concept for urban spaces – it creates a more whimsical, lively, poetic and green city, and at the same time adresses the serious problem about cleaning the air of health damaging particles.

Project Details

Client: Gustin Landskab A/S

Date: 2016

Samarbejdspartnere:
Teknologisk Institut
Nature Impact
Veg Tech
Aarhus Kommune, Grøn Fond
Foreningen Skjulte steder
Fonden 2017
Realdania