logo

HELHEDSPLAN BILLUND

Målet med helhedsplanen er at skabe en bedre, mere overskuelig trafik- og parkeringsløsning i området omkring Billund Plejecenter og Den Internationale Skole i Billund. Og samtidig skabe en række nye byrum, der kobler institutionerne til landskabet omkring Billund Bæk, Playline og Skulpturstien.

Der etableres ny indkørsel til området fra Vejlevej, som skal aflaste den omfattendemorgen- og eftermiddagstrafik ud på Hans Jensensvej. Samtidig anlægges en mere intuitiv parkeringsløsning. Bl.a. med to store fleksible parkeringsflader, der anvendes af skolen i spidsbelastningssituationer, og ellers anvendes til andre aktiviteter.

Skolevej ligger på grænsen mellem byen og naturen, med Skulpturstien og Playline som bindeled og attraktioner. Helhedsplanens elementer skal derfor koble både kunst, natur og læring.

Bækkens Landskab tydeliggøres og gøres nærværende idet parkeringspladser og vej mindskes som barriere og der samtidig placeres offentlige byrum, der inviterer ud i landskabet. Konkret trækkes beplantningsbælter ind imellem parkeringsbåsene foran plejecenteret, og Ankomstpladsen og Pensionistparkour sørger for en sikker og tilgængelig adgangsvej helt ud til bækkens bred. Bækkens bredder beplantes med træer, der understreger frodigheden og skaber yderligere rumligheder.  

Den Centrale Plads er knudepunktet i den nye vejføring samt mødet med Bækkens Landskab. Den Centrale Plads er skolens mulighed for en udveksling med offentligheden. Her kan dele af undervisningen eller frikvarteret flyttes ud, her er det muligt at lave udstillinger og her er det oplagte opholdssted for byens børn og unge. Det skulpturelle tårn, Green Eco Tower, My Art, Den Vilde Sti og læringsskulpturen Play with Knowledge, er alle placeret på Den Centrale Plads.

To fleksible arealer – Streetart Banen og Boldboksen, der både indeholder korttidsparkering til skolen og sports- og aktivitetspladser og danner ankre i hver sin ende af vejen fra Vejlevej mod Den Centrale Plads. Vejen flankeres på den ene side af skolens eksisterende legepladser, på den anden side af et nyt havebånd langs plejecenter og gæstedagpleje.

Project Details

Client: Billund Kommune

Date: 2019

Billund Kommune i samarbejde med privat fond
Trafikingeniør: Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik