logo

HUMLEBIEN SVENSTRUP

Udearealer til ny daginstitution i Svenstrup. Omkring bygningen skabes et varieret landskabsrum hvor både naturrige, grønne legearealer og belagte, overdækkede opholdsarealer i de bygningsnære zoner skaber mange muligheder for differentieret leg. Tættest på huset findes mere åbne, sammenhængende arealer, hvor både pædagoger og børn nemt kan se og finde hinanden, mens der længst væk fra huset skabes et mere tætbeplantet vildnis, hvor de større børn kan gå på opdagelse. På hele udearealet skaber stier med trædefliser, mindre vandrender med små broer, kanter af robuste egesveller, varierende beplantning og flere bakkeformationer et mangfoldigt legelandskab, med plads til både varieret fysisk udfoldelse og mere stille zoner, hvor mindre grupper børn kan lege gemme eller rolleleg.

Project Details

Client: Aalborg Kommune

Date: 2017

Konkurrenceforslag
Entreprenør: Færch & Co
Arkitekt: Bjørk & Maigård
Ingeniør: Sweco