logo

HVIDOVRE PRIVATSKOLE

Som den klassiske skole, der er orienteret om en skolegård, er Hvidovre Privatskole tænkt som længer, der orienterer sig om en indvendig central skolegård. Bygningen disponeres i to etager med en mindre kælder samt en tagetage med udendørs skolegård. Skolegården på taget, samt den indvendige skolegård repræsenterer dynamiske rum, som Baserne (klasselokalerne), faglokalerne, SFO mv. orienteres mod.

På terræn skabes en forplads, der både rummer ankomst og leg i form af en mere udfordrende smutvej til hovedindgangen. Her er både aktive zoner med fysisk leg og aktivitet, som parkour og boldspil, og en roligere zone, hvor der er plads til fordybelse at observere.

Tagterrassen inddeles i tre zoner; en rolig, en aktiv og en undervisningszone. I undervisningszonen er der et udekøkken med køkkenhave, et mikro-lab, hvor der kan laves undersøgelser med vand, sand og planter, samt rum til gruppearbejde. I den aktive zone finder vi et samlingspunkt med scene og rum til fysisk aktivitet i form af klatreelementer og fortolkninger af den klassiske redskabsgymnastik. I den rolige zone findes en grøn oase, hvor det er muligt at trække sig tilbage fra de øvrige aktiviteter, samt et kreativt hjørne med mulighed for kunstnerisk udfoldelse.
De udendørs opholdsarealer er udviklet på baggrund af 11 forskellige leg- og læringsrumstyper, der tager udgangspunkt i at børn er forskellige. Der skal være rum for de vilde og de stille, til de matematisk og de socialt intelligente, til fordybelse og forsamling.

Der skabes en grøn ramme om skolen ved at gentage skovbrynsmotivet fra boligbebyggelsen på den anden side af Biblioteksvej. Der trækkes grønne bede ind over grunden, hvor de skaber en grønnere parkeringsplads. Der skabes ligeledes en grøn ramme om opholds- og legearealet på vestsiden af skolen. Regnvand fra tag og overflader forsinkes på grunden inden det ledes til kloakken. Et system af åbne render leder vandet til regnvandsbede, hvor vandet forsinkes, vander planterne og en del fordamper. I skybrudssituationer ledes vandet til et nedsænket areal mod hjørnet af Biblioteksvej/Gungevej, hvor vandet forsinkes inden det ledes i kloakken.

Projektet er udviklet med udgangspunkt i at bygning og dertilhørende byrum skal Svanemærkes, hvilket kommer til udtryk i bl.a. materialevalg, håndtering af overfladevand, arbejdet med øget biodiversitet og et læringsmæssigt aspekt ift. klima. Derudover har der været fokus på at indarbejde flere af FN’s 17 Verdensmål.

Project Details

Client: Privat pensionselskab

Date: 2019

Arkitekt: Hune og Elkjær arkitekter
Svanemærket landskab