logo

KATRINEBJERGSKOLEN

Kantrinebjergskolen gentænker genbrugstanken i en kontekst af leg, poesi, oplevelse og læring. Vi bruger primært genbrugte materialer til at skabe et mere nuanceret farvespekter, til at skabe en basal læring om vores planet og vores ressourceforbrug og ikke mindst som en del af en kreativ strategi, hvor skolens økonomi indtænkes. Vi arbejder i projektet med finurlige matematiske strukturer, en trampolin-bane der bevæger sig hen over en bygning, trapper der omdannes til musikalske lyd-samplere, hvor kroppen udfordres og et stort tårn af genbrugscontainere og transparente rutschebaner.

Projektet er vinder af DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN – fase 1. En innovativ nytænkning af den klassiske skolegård.

English

Katrinebjerg School “Recycling Think-tank” in a context of play and learning. In this project, we primarily use recycled materials to create a more nuanced colour spectrum, and to create a basic learning about our planet and our resources, while keeping a school budget in mind. The project includes quirky mathematical structures, a trampoline-track which moves over a building, stairs that are transformed into musical sound samplers, and a large tower of reusable containers with transparent slides.

The project is the winner of “Drøn på skolegården” – Phase 1. An innovative rethinking of the classic schoolyard”.

Project Details

Client: Viborg Kommune

Date: 12/17/2014

Projekt lavet i samarbejde med Katrinebjergskolen i Århus og Århus Kommune