logo

KULTURSTATIONEN HORSENS

Kulturstationen i Horsens består af flere bygninger, der huser Musikskolen, Billedskolen, Balletskolen og Komediehuset. Samlet omkring et stort fælles gårdrum og med flere mindre forbundne gårdrum, rummer udearealerne et enormt potentiale for at styrke kulturlivet i byens centrum. Visionen er at skabe en Kulturstation, der i højere grad åbner sig op for byens borgere, inddrager flere elever, skaber attraktive og levende uderum – og ikke mindst skaber rammen om det gode kulturliv for alle.

En levende Kulturstation for alle: Med inddragelse af udearealerne, ønskes at skabe et miljø, der afspejler det daglige liv inde bag de lukkede bygninger. En række multifunktionelle elementer i gårdrummene skal kunne forandres og indtages på en række forskellige måder.

Bevægelse i krop og sind: Med et stort antal helt unge brugere, er der et stort ønske om at kunne aktivere kroppen i bl.a. pauserne.

Det grønne rum og de små finurlige detaljer: Hvor gårdrummet i dag fremstår gråt og vindblæst, ønsker vi at skabe en begrønnet gård og et godt opholdssted – en grøn ramme om alle aktiviteterne. Samtidig har vi reserveret en række små hjørner, skæve kanter, åbne flader og hemmelige rum til de sære og finurlige detaljer som en ægte Kulturstation også rummer.

Project Details

Client: Musikskolen Horsens

Date: 2017