logo

KVARTERSPARK SØNDERMARKEN

Helhedsplanen for Børneenheden Søndermarken definerer en etapevis omdannelse af et nedslidt introvert område omkring Horsens byskole til at blive en imødekommende aktivitetspark for hele kvarterets brugere. Første etape omfatter ny ankomst og parkering samt nye nære udearealer til ophold, bevægelse, leg og læring for børn i alderen 0-13 år.

Anden etape binder området op på byens rekreative netværk og skaber mødested og aktiviteter for hele kvarterets mangfoldige brugere – unge som gamle. Kvarterspark Søndermarken inviterer ind, forbi og omkring – på eventyr, opdagelse, fordybelse, bevægelse, leg og ophold.

English

The overall plan for the area around Søndermarken defines a gradual transformation of a rundown, introverted area around Horsens City School to become a welcoming activity park for the whole district. The first stage includes a new arrival, parking area as well as near-by areas to stay, move, play and learn for children aged 0-13 years.

The second stage builds upon the city’s recreational network, and creates a meeting place with activities for the whole neighborhood’s many users – young and old. The Neighborhood Park in Søndermarken invites the user in, over and around for adventure, discovery, contemplation, movement, play and stay.

Project Details

Client: Horsens Kommune

Date: 2016

Helhedsplan lavet i samarbejde med Stokvad Rådgivende Ingeniører