logo

MY PLAYGROUND

Børn elsker at lege, bruge deres fantasi og mærke, hvordan alle sanserne vækkes til live. Fra en tidlig alder er børn nysgerrige og vil gerne udforske og udfordre sig selv.

My Playground er et nytænkende og poetisk bud på fremtidens legelandskab. Et sted for alle – hvor man gerne vil standse og udforske, og hvor ens nysgerrighed belønnes i det forunderlige univers. Samtidig et sted til afslappede møder, hvor der er fokus på socialt samvær. Et sted, hvor man smiler til hinanden. På My Playground sætter man sine egne grænser – man stoler på sine instinkter og prøver sig selv af. Man bruger sine sanser og føler sig gennem den tætte tåge og følger stemningsfyldte lydbilleder. Det er et sted, hvor man deltager aktivt i udviklingen af det abstrakte landskab. My Playground sætter gang i den kreative side af det glade barn i os alle. I 2017 besøgte My Playground fire danske byer fra april til november. Efterfølgende er den opstillet permanent i Holstebro.

De små digte og ordsprog på kuberne er skrevet af digteren Carsten René Nielsen. Han har blandt andet udgivet bøgerne ‘Enogfyrre dyr’, ‘Husundersøgelser’ og ‘Dobbeltgængeren fra Randers’ og underviser børn i kreativ skrivning på Aarhus Billed- og Medieskole. Hans poesi lægger op til at gå på opdagelse i sproget og lade sig overraske og forundre.

English

Children love to play, use their imagination, and feel all their senses come alive. From an early age, children are curious and want to explore and challenge themselves.

My Playground is an innovative and poetic answer to the playscape of the future. A place for everyone – where you will want to stop and explore, and where your curiosity will be rewarded in this wondrous universe. At the same time a place for casual meetings where the focus is on socializing.
At My Playground you set your own limits – you trust your gut feeling and test yourself. You use your senses and let yourself
feel your way in a dense fog and follow evocative sound images.
This is a place where you are an active participant in developing the abstract landscape. My Playground will kick-start the creativity
of the joyful kid inside everyone. In 2017, My Playground visited 4 Danish cities from April to November. Subsequently, it is permanently set up in Holstebro.

Project Details

Client: Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad

Date: 2017

Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad
Nordea Fonden
Digte af Carsten René Nielsen