logo

MY PLAYGROUND

Danske børn elsker at lege, bruge deres fantasi og mærke, hvordan alle sanserne vækkes til live. Og danske forældre giver børn lov til at løbe frit rundt og have det sjovt i forskellige legemiljøer. Fra en tidlig alder lærer børn deres krop at kende, så de kan træne den og stole på den og blive godt rustet til fremtiden.

My Playground er et nytænkende og poetisk bud på fremtidens legelandskab. Et sted for alle – hvor man gerne vil standse og udforske, og hvor ens nysgerrighed belønnes. Et sted til afslappede møder, hvor der er fokus på socialt samvær. Et sted, hvor man smiler til hinanden. På My Playground sætter man sine egne grænser – man stoler på sine instinkter og prøver sig selv af. Man bruger sine sanser og føler sig gennem den tætte tåge og følger stemningsfyldte lydbilleder. Det er et sted, hvor man deltager aktivt i udviklingen af det abstrakte landskab. My Playground sparker gang i den kreative side af det glade barn i os alle. I 2017 besøger My Playground fire danske byer fra april til november.

De små digte og ordsprog på kuberne er skrevet af digteren Carsten René Nielsen. Han har blandt andet udgivet bøgerne ‘Enogfyrre dyr’, ‘Husundersøgelser’ og ‘Dobbeltgængeren fra Randers’ og underviser børn i kreativ skrivning på Aarhus Billed- og Medieskole. Gå på opdagelse i sproget og lade sig overraske og forundre.

English

Danish children love to play, use their imagination, and feel all their senses come alive. And Danish parents allow children to
run free and find their own way in playful environments. From an early age, children learn to know, train and trust their bodies,
which become fit to face their future lives.

My Playground is an innovative and poetic answer to the playscape of the future. A place for everyone – where you will want to stop and explore, and where your curiosity will be rewarded. A place for casual meetings where the focus is on socializing.
At My Playground you set your own limits – you trust your gut feeling and test yourself. You use your senses and let yourself
feel your way in a dense fog and follow evocative sound images.
This is a place where you are an active participant in developing the abstract landscape. My Playground will kick-start the creativity
of the joyful kid inside everyone. In 2017, My Playground will visit 4 Danish cities from April to November.

Project Details

Client: Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad

Date: 2017

Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad
Nordea Fonden
Digte af Carsten René Nielsen