logo

NYDAMSKOLEN I SØNDERBORG

Med en ny helhedsplan for Nydamskolen åbner landskabet op for et helt nyt lag af leg og læring. Et landskab, der udfordrer børns sanser, stimulerer børnene til at bevæge sig mere og motiverer til en mere levende grad af læring. Visionen for landskabet er at skabe et levende og kreativt uderum for alle klassetrin.

Skolen har udviklet sig markant fra dengang de første bygninger blev placeret med Skolevej og havde en kvadratisk gård som rumskabende element. Skolens område bærer i dag tydeligt præg af løbende udvidelser af f.eks. parkeringsareal og opholdsområder, som er foretaget i mindre etaper. Med en ny samlet helhedsplan vil skolens arealer igen få et veldefineret samlet udtryk, der indskriver knopskydninger, parkeringsarealer og opholdslommer i en ny arkitektonisk orden og et stærkt fællesskab.

English

In the new developmen plan for Nydamskolen the landcape opens up to a whole new layer within the field of play and learning. It creates a landscape, which challenges the children’s senses and stimulates the children to move about and motivates to a more vivid degree of learning. The vision for the landscape is to create a vibrant and creative outdoor space for all classes.

Over the years the school has made small enlargements along the way which has left the school to appear visually fragmented. The new development plan will make the school appear with a well-defined and cohesive expression, which gathers the fragments in a new architectonic order and a strong sense of community.

 

Project Details