logo

Østerild Besøgscenter

Østerild Besøgscenter tegner indgangen til en unikt kulturlandskab. Visionen med projeket er at skabe et besøgscenter, der på een gang er en unik opleveslse, og på samme tid respekterer landskabet og de mange oplevelser der venter de besøgende.
Via en landskabelig analyse, skabes en stærk helhedsplan der styrker de iboende kvaliteter for landskabet, og der etableres en række naturlige og innovative oplevelseselementer, der giver de bedste rammer for med egne sanser at se og opleve området omkring Østerild.

English

Østerild Visitors Center marks the entrance to a unique cultural landscape. The vision is to create a Visitors Center as a unique experience and at the same time respects the landscape and the many impressions awaiting the vistors. Through landscape analysis a robust masterplan, that strengthen the existing qualities of the landscape, is created. And a series of natural and innovative attractors, that gives visitors the best conditions to experience Østerild using their senses, are created.

 

Project Details

Client: Thisted Kommune, DTU og Realdania

Date: 31/10/2015

Prækvalificeret konkurrence okt. 2015
Samarbejdsparter: Kjær og Richter