logo

PARKERINGSHUS ESBJERG

Det nye parkeringshus i Danmarksgade ligger i en tæt bebyggelsesstruktur i byens centrum. Parkeringshuset er trukket helt ud til Danmarksgade, med en varierende facadestruktur af cortenstål og tegl.

Sydøst for parkeringshuset etableres et mindre byrum – en lille grøn oase – med en ny toiletbygning centralt placeret i et roligt gårdrum af forskelligartede træer, enkelte opholdselementer af egesveller og frodige regnvandsbede. Der etableres klatreplanter på sydfacaden, som bidrager til den grønne oases karakter af frodighed.  På de øvrige arealer etableres adgangsveje i asfalt for de omkringliggende matrikler.

Plantesammensætning i gårdrummet er særligt udvalgt efter en vision om at skabe diversitet i både farvesammensætning og blomstringskarakter.
Træerne består af en kombination af enkeltstammede og flerstammede arter med karakteristiske blade og duftende blomster.
Regnvandsbedene består af græsser og stauder, der skaber en farverig pallette af blomster, med skiftende blomstringstid og græsser i forskellige grønne nuancer.

Der etableres en tryg og dæmpet funktionsbelysning omkring parkeringshuset. Belysningen af udendørsarealerne består af enkeltstående lysmaster, der placeres syd for parkeringshuset, og har til formål at oplyse det indre gårdrum. Langs bygningens facader monteres vægarmaturer, der giver den nødvendige funktionsbelysning omkring parkeringshuset. Ved toiletbygningen opstilles enkelte pullerter ved opholdselementerne og der indbygges lys ved toiletbygningens facadeelementer.

Project Details

Client: Esbjerg Kommune

Date: 2019

Konkurrence vundet 2019
Udarbejdet i samarbejde med Jorton, Rambøll og Ravn Arkitektur