logo

HØRVE BYMIDTE

Projektet er en del af et stort udviklingsstrategi for Hørve bymidte.  Projektet består af etablering af en ny bypark med liv, leg og bevægelse, der vil få betydning for alle byens beboere, de erhvervsdrivende, turisterne i området og for Odsherred Kommune.

Målet for parken er ikke blot at skabe et nyt byrum – men at skabe et mangfoldigt byrum, der både rummer loppemarkedet, torvedagen, juletræsfesten, gymnastikopvisningen og parcour-eventen. Samtidig har parken et stort ”hverdags-potentiale”, der giver mulighed for en hyggelig søndagstur, hvad enten det er i løbesko, stiletter, træsko, på skateboard, løbecykel, med rollator eller i kørestol.

Byrummet har så stor attraktionsværdi, at det trækker nye brugere til stedet. Parken er et nyskabende byrum, der fremhæver byen og områdets eksisterende kvaliteter i form af bygninger af særlig karakter, smukke landskabelige kig eller historiske lokalspor.

 

English

The project is part of a large development of Hørve Town Centre. The project is a construction of a new town park, boosting life, play and movement in the area, which will impact all city residents, the entrepreneurs, the tourists in the area and Odsherred Municipality.

The goal of the park is not only to create a new urban space – but to accommodate diverse urban activities and accommodate the flea market, the market day, the Christmas tree party, the gymnastic performance and the parcour events. At the same time, the park has a great “everyday potential”, allowing for a pleasant Sunday stroll, whether it is in running shoes, stilettos, clogs, or on wheels; skateboard, bike, or in wheelchair.

The urban space is a major attraction that draws new users to the site. The park is an innovative urban space that highlight the town and the area’s existing qualities of charismatic buildings, beautiful landscape vistas or historical roots.

Project Details

Client: Odsherred Kommune

Date: 2013

Entreprenør: Grøn Vækst