logo

NØRRE SNEDE BYFORNYELSE

Den nye byplads I Nørre Snede er en poetisk plads med leg, oplevelse og socialt samvær. Pladsen står samtidig for en massiv trafikomlægning – hvor vi har fjernet et eksisterende lyskryds og åbnet op for et Shared Space hvor biler, cyklister og gående en ligestillede. Målet er at skabe en oplevelsesbetonet bymidte i slowmotion, der kobler en gennemfartsvej og en hyggelig intim bymidte og som har sit centrum i vandet – det levende springvand.

Projektet er en del af en større byfornyelsesproces, og har vundet Ikast-Brandes Byforskønnelsespris, KL’s Brugerdialogpris og er blevet nomineret til BYPLANPRISEN 2012. Projektet er i dag realiseret og fremstår som et anlæg, der i høj grad åbner op og bidrager positivt til lokalområdets rekreative struktur.

English

The new Town Square in Nørre Snede is a poetic space for play, experience and socializing. The square also handles a massive relocation of traffic – where we have eliminated an existing traffic light and opened up a shared space where cars, cyclists and pedestrians are equal. The goal is to create a city center with focus on experience which has a slow-motion approach – combining a thoroughfare and a cosy and intimate city which has its centre in the water – the vibrant fountain.

The project is part of a larger urban renewal process, and has won Ikast-Brandes urban renewal award, KL’s Citizen Dialogue Award and has been nominated for the Town Planning Award 2012.

Project Details

Client: Ikast-Brande Kommune

Date: 2014

Rådgivende ingeniør: Niras A/S
Projektet er tildelt Ikast-Brandes Byforskønnelsespris
Projektet er tildelt KLs Brugerinddragelsespris
Projektet er nomineret til BYPLANPRISEN