logo

SKOVBAKKESKOLEN

Skovbakkeskolen ligger placeret lige på kanten af sydbyens skovklædte bakketerræn. Med skovens høje træer og det kuperede terræn på den ene side og byen på den anden side formidler skolen, for nærområdet, en overgang og et vigtigt bindeled mellem byen og skoven. Projektet bygger på stedets iboende kvaliteter og åbenlyse potentialer; det søger at understrege det kuperede skovklædte terræn, græsplateauet og mødet med byens urbane miljø.

Helhedsplanen for udearealerne bygger på en bæredygtig helhedstænkning, der sikrer miljømæssig bæredygtighed i materialevalg, lokal opsamling af regnvand i render, naturlige grøfter og søer samt plantevalg, der bidrager positivt til lokalområdets biodiversitet og naturværdi.

Her er skabt udearealer, der stimulerer og understøtter et sundt og socialt nærmiljø med afskærmede differentierede zoner til fordybelse og ro, inspirerende anlæg til bevægelse og aktivitet samt gode sociale mødesteder. Et anlæg der i høj grad åbner op og bidrager positivt til lokalområdets rekreative struktur.

English

Skovbakkeskolen in Odder is located in the southern part of the city at the edge of the hilly terrain of the forest. With the forest on one side, and the city on the other, the school acts as an important link between the city and the forest.

The project builds on the inherent potentials and strengths of the site; it aims to emphasize the hilly wooded terrain, grass plateau and the meeting with the city’s urban environment.

The master plan for the outdoor areas is based on a sustainable and holistic approach.  The utmost care has been taken to ensure environmental sustainability through design: choice of materials, local collection of rainwater in gutters, natural ditches and small lakes, as well as plant selection contributing positively to the local area’s biodiversity and natural value.

The project has created outdoor areas, which stimulate and support a healthy and socially immediate environment, with separate zones for contemplation and quiet, inspiring facilities for movement and activity as well as good social meeting places.  A place that greatly opens up and positively contributes to the local recreational structure.

Project Details

Client: Odder Kommune

Date: 2015

Projekt lavet i samarbejde mellem E.Enggaard og Kjær & Richter.