logo

TØRRING RUNDKØRSEL

Ankomsten til Tørring omdannes fra trafikalt knudepunkt til oplevelsesrigt og naturpræget ankomststed, hvor vejkanter omdannes fra tekniske arealer til vild og levende natur med en markant karakter, udpræget stedslighed og en øget grad af biodiversitet.

Visionen er at bruge ankomsten til byen som en invitation, der fortæller om byens værdier og potentialer ved at forstærke oplevelsen af områdets natur og sætte fokus på byens liv, byens aktiviteter og byens poesi.

Ved at trække fokus ind mod Tørring by, og skabe en række små foranderlige formidlingsplatforme, der kan fortælle både byens og naturens historie, skabes et bæredygtigt helhedsgreb omkring ankomsten til byen. Og med en poetisk, landskabelig bearbejdning af de tekniske anlæg omkring vejanlægget ved indgangen til byen, formidles Gudenåens landskab med bløde brinke, der åbner sig mod landskabet, og karakteristisk beplantning af lave stauder, vilde græsser og vintergrønne urter.

Project Details

Client: Hedensted Kommune

Date: 2017

Konkurrenceforslag