logo

TRADIUM RANDERS

Tradium i Randers ligger i den nordlige del af byen, og består i dag af en række bygningskomplekser der er udbygget over flere etaper. Visionen for projektet er derfor at transformere den usammenhængende bebyggelsesstruktur, til en samlet helhed – hvor særligt udeområderne udbygges og programmeres. Det har været en stærk vision at skabe udendørsarealer, der i høj grad understøtter  de sociale og rekreative behov. I den nuværende bebyggelsesstruktur eksisterer de stort set ikke. De nye sociale opholdsarealer placeres i centrum af bebyggelsen – i Tradiums hjerte, tæt på flest mulige undervisningslokaler, og i direkte forbindelse med et opgraderet grønt rekreativt frirum.

Forbindelsesstrøget skaber en klar og tydelig kobling mellem de omkringliggende bygninger. Og ved hjælp af en præcis og enkelt skiltning, skabes en ny og markeret oversigt over skolens forskellige afdelinger. Strøget etableres med en markant og grafisk belægning, som strækker fra murerafdelingen i nord til kantinebygningen i syd. Belægningen består af lyse betonfliser i varierende størrelser og et legende mønster, hvori der anlægges enkelte grafiske felter som skaber en særlig opmærksomhed omkring hovedindgangene til de forskellige afdelinger og særligt omkring koblingen mellem den gamle og den nye tømrerbygning.

Der etableres et bredt udvalg af rekreative aktiviteter langs forbindelsesstrøget. I den nordlige del anlægges en grafisk sprudlende sportsoase, med multibane, streetbasket og hænge-ud elementer, alt sammen udlagt på en asfaltflade med et grafisk stærkt mønster af termoplast.

I den sydlige del etableres der farverige skulpturelle stålrør, som er multifunktionelle og kan bruges til et utal af fitnessøvelser, parkour og test af balancen på en udspændt slagline. Der opsættes store loungehængekøjer, som placeres i grupper så de kan benyttes i sociale sammenhænge og giver et godt alternativ til de aktivitets- og motionsfaciliteter der ellers etableres.

Der skabes rekreative grønne lommer langs forbindelsesstrøget, som består af forskellige typer af urbane træsorter. Disse plantes i arealer belagt med slotsgrus, som giver en mere afslappet og rekreativ oplevelse. I tilknytning til disse arealer etableres opholdselementer i form af sidde-plinter af ubehandlede egesveller, monteret på stålrør i forskellige højder.

Project Details

Date: 2017