logo

UNGDOMSBOLIGER GIMBELGRUNDEN

Gårdrum og tagterrasser i forbindelse med ungdomsboliger.

En skulpturel opholdstrappe leder fra byrummet til bebyggelsens indre gårdrum. Her leder en central hovedgade størstedelen af fodgængertrafikken væk fra de private opholdszoner foran indgangene, samt skaber en naturlig trafik i fællesområdet. Fællesområdet er inddelt i en opholdszone hvor der er mest sol, samt en aktivitetszone med uformelle motions- og opholdsaktiviteter. Beplantede højbede skaber et miljø omkring fællesområdet, forbedrer rummets akustik og skærmer de private opholdsarealer ved indgangene til lejlighederne. I højbedene arbejdes med en frodig, skyggetålende beplantning, samt plænegræs til ophold. Gårdrummets belægning danner et ensartet tæppe fra facade til facade, der brydes af den markerede hovedgade, der giver et flot grafisk billede at kigge ned på. Samspillet af materialer som beton, ubehandlet stål og gummibelægning giver et robust udtryk, der imødekommer aktiv brug. På tagterrasserne gentages højbedenes formsprog i mindre højbede, der også her danner rum og miljø.

Project Details

Client: Bovia

Date: 2019

Entreprenør: DN Construction
Arkitekt: SAHL Arkitekter/Rambøll
Ingeniør: Oluf Jørgensen.