logo

FLØNG IDRÆTSLANDSBY

To nye opholds- og aktivitetspladser understøtter visionen om Fløng som Idrætslandsby. Samtidig skabes nye steder for landsbyfællesskabet, hvor det er muligt at samles, både børn, unge, voksne og ældre – uafhængigt om man har et højt aktivitetsniveau eller ej. Med de to pladser trækkes aktiviteterne tættere på den centrale del af Fløng.
Hovedpladsen består af fire bevægelseselementer, der står som skulpturer i det klassiske parkrum; Bakkerne, Himmelnettet, Aktivitetsskoven og Bjergkammen. De fire elementer danner rum omkring en central samlingsplads, hvor Fløngs borgere kan samles til juletræsfest, loppemarked, byfest osv. En mindre plads indeholder sanseoplevelser og småbørnsleg.

Project Details

Client: Høje-Taastrup Kommune

Date: 2017

Samarbejdspartner: HAGS Danmark