logo

Profil

Gustin Landskab A/S er et ungt, dynamisk og kreativt firma, med fokus på levende og innovative byer og landskaber…


Vi arbejder målrettet og visionært med at skabe en bedre by, med flere oplevelser, mere poesi, variation og skønhed. Alle vores projekter skabes i en symbiose mellem humor, seriøst arbejde, teknologi, arkitektonisk nerve og en kreativ tankegang.

Vi har en ambition om at skabe sunde bæredygtige projekter, der er tilpasset konteksten, økonomien og klientens ønsker. Målet er at skabe inspirerende oplevelser i forskellige skala. Derfor arbejder vi med et bredt spekter af projekter; lige fra analyse, planlægning, brugerinddragelse, by- og landskabsdesign og til udvikling af socialt stimulerende interaktive installationer.

DATA

GUSTIN Landskab A/S

Jægergårdsgade 156H

8000 Århus C

CVR: 33768834

GUSTIN Landskab er stiftet i 2004 af arkitekt MAA, Stephan Gustin som et personligt ejet firma og blev i 2011 omdannet til et aktieselskab med professionel bestyrelse. Vi har kontor i centrum af Århus, og har opgaver i hele Danmark. Vi er i dag godt etableret med en stabil fremgang, hvor vi fortsat vinder konkurrencer, får priser for vores kvalitet og nytænkning – og frem for alt har vi en stor gruppe af trofaste kunder, der sætter stor pris på vores visioner og drømme.

Gustin samarbejder med specialister, ingeniør- og arkitektfirmaer samt freelancetilknyttede medarbejdere og sammensætter det bedste team specifikt til hver enkelt opgave. Firmaet har desuden fast tilknyttet seniorrådgiver Jacques Gustin, uddannet cand. hort., som har mere end 30 års erfaring indenfor landskab, drift, pleje og vedligehold af grønne områder samt certificeret legepladsinspektør. Firmaet har løbende tilknyttet arkitektstuderende i praktik og har bl.a. haft ansatte fra England, Japan, Sverige og Danmark.

Vi prioriterer at skabe et godt og anerkendende arbejdsmiljø på tegnestuen – så alle arbejder under gode og trygge rammer. Vi arbejder hårdt og målrettet – og altid med et smil på læben!

Vi har arbejdsstationer, serverløsninger, plottere og sikre rutiner for backup og kvalitetssikring af alle vitale data.

Profile

Gustin Architects is a young, dynamic and creative company, focusing on vibrant and innovative cities and landscapes.

We are dedicated and visionary in creating a better city; with more experiences, poetry, variety, and beauty. All our projects are created in a symbiosis of humour, serious work, technology, architectural nerve and creative thinking.

We have the ambition to create healthy, sustainable projects that are tailored to context, budget, and client’s wishes. The goal is to create inspiring experiences at every scale. Thus we work with a broad spectrum of projects ranging from analysis, planning, user involvement, urban and landscape design, and the development of socially stimulating interactive installations.

DATA

ARKITEKTFIRMAET GUSTIN A / S

Jægergårdsgade 152, building 3C, 1st floor

DK-8000 Aarhus C

CVR: 33768834

Gustin Architects was founded in 2004 by architect, Stephan Gustin as a privately owned company, and in 2011 was converted into a public limited company with professional board.  We have offices in the centre of Aarhus, and work all over Denmark. We are now well established and growing steadily; as we continue to win competitions, get prizes for our quality and innovation – and as we continue working with a large group of loyal customers who appreciate our visions and dreams.

Gustin Architecture collaborates with specialists, engineers, other architecture firms, and freelance employees: we put together the best team specifically for each task. The company is also affiliated with senior adviser Jacques Gustin, Cand. hort., With more than 30 years experience in landscape, operation, care and maintenance of green areas, certified playground inspector. The company regularly engages international architecture interns, we have had employees from Ireland, England, Japan, Sweden, and Denmark.

We give priority to creating a good and appreciative working environment at the office. We work hard and focused – and always with a smile!

We have workstations, server solutions and plotters as well as secure routines for backup and quality assurance of all vital data.

 

Post Details

Posted: 03/03/2016

By:

Comments: 0

Post Categories

tegnestuen