logo

Ydelser

Arkitektfirmaet Gustin A/S har kompetencer inden for by- og landskabsdesign, planlægning, procesdesign, brugerinddragelse og udvikling af interaktive elementer. Vi arbejder i alle

faser af et projekt lige fra konceptudvikling, skitsering, brugerinddragelse, projektering, udregning af tilbud og anlægsøkonomi, myndighedsarbejder, tilsyn til afleveringsforretning. Vi har tilknyttet seniorrådgiver, Cand. hort., som har mange års erfaring indenfor grønt miljø, drift og vedligehold af arealer i boligområder, parker og åbne landskaber.

Vi har et tæt samarbejde med entreprenører, bygningsarkitekter, specialister inden for faget, ingeniører og landopmålere.

Vores arbejder omhandler primært:

 • By- og landskabsdesign
 • Udvikling af nytænkende og kreative koncepter
 • Udearealer til Boligforeninger, pleje- og sundhedscentre
 • Udearealer til leg og læring for institutioner og skoler
 • Design og udvikling af interaktive installationer
 • Byfornyelser
 • Helhedsplaner og større masterplaner
 • Beplantningsforslag med fokus på poetiske og finurlige oplevelser.
 • Optimering og drift af udearealer
 • Arkitektur for børn og unge

Services

Gustin Architects is competent in Urban and Landscape design, Planning, user involvement, and developing interactive elements. We work at every stage of a project; from concept development, sketching, user involvement, design, calculation of bids and budget, regulation and supervision of the building process, and then finally at the stage of handing over a project to the client. We are close associated with senior consultant Jacques Gustin, Cand.hort., who has many years of experience in outdoor environment, the operation and maintenance of residential areas, parks and open landscapes.

We cooperate closely with contractors, building architects, specialists within the field, engineers and surveyors.

Our work deals primarily with:

 • Urban and landscape design
 • Developing innovative and creative concepts.
 • Outdoor areas for Housing associations, nursing and healthcare Centres.
 • Outdoor play and learning areas for institutions and schools
 • Design and development of interactive installations
 • Urban renewal
 • Development plans and masterplans
 • Planting Proposal focusing on poetic and quirky experiences.
 • Optimization and operation of outdoor areas
 • Architecture for children and youth.

 

Post Details

Posted: 03/03/2016

By:

Comments: 0

Post Categories

ydelser