logo

BILLUND FORTÆLLE-WORKSHOP

Billund Kommune har gennem de senere år arbejdet bredt med tiltag, der kan give et sundere liv for alle borgere i kommunen. Fortælle-Workshoppen er en del af dette initiativ, hvor to workshops – for henholdsvis ældre og børn – blev omsat til små skulpturer i stål. I projektet samarbejdede Billund Plejecenter og Børnehaven Trætoppen om at skabe et lille oplevelses­område i nærheden af Plejecentret, der kan fremme fysisk bevægelse og oplevelser i naturen. Samtidig skabes en kobling mellem de mindste og de ældste, hvor generationer kan mødes i en fælles fortælling.

Skulpturerne blev udviklet på baggrund af de to workshops – først afholdt for en gruppe ældre på plejecenteret, hvor vi skabte plads til at fortælle og udveksle minder og gode historier under overskriften ”sådan var Danmark i gamle dage”. Det blev til både fortællinger om skolen, om at arbejde i markerne, om hvordan man fejrede jul i gamle dage osv. Gode minder om livet, om de ting der har haft betydning og om historiens gang. Efterfølgende indsamledes de bedste historier, som blev løftet videre til en børnehaveworkshop, hvor historierne blev læst op. Børnene skulle nu selv danne sig billeder på nethinden, og efterfølgende tegne historierne.

Som afslutning omdannedes børnenes billeder til de små skulpturer, hvor børnetegninger skåret ud i stål har gjort de ældres historier levende. Skulpturerne er stillet op i skoven nord for Skulpturstien i Billund. De ældres historier blev, sammen med nogle små natur-børne-opgaver, lagt ud ved skulpturerne, og lægger, sammen med de fortællende skulpturer, op til at børn og ældre sammen kan mødes om projektet, tegningerne og minderne.

Project Details

Client: Billund Kommune

Date: 2018

Deltagere fra Børnehaven Trætoppen i Billund og Plejecenteret i Billund