logo

BYFORNYELSE VORBASSE

Områdefornyelsen af Vorbasse har til formål at genskabe et sammenhængende og oplevelsesrigt byliv, hvor den energi og skaberkraft som byens indbyggere i fællesskab besidder, kommer til udtryk i byens centrale pladser og aktivitetsmiljøer.

Den forudgående proces har resulteret i et sammenhængende planstrategisk greb, der har til formål at skabe en ny og stærk byfornyelsesplan for Vorbasse. Det planstrategiske greb består af flere delelementer som sætter fokus på byens identitet og styrker, samt fremhæver de mange potentialer som byen har.

Planen viser en sammenhængende byfornyelse af Vorbasse og består både af en udviklingsplan, hvor der arbejdes med byfortætning, grønne kiler og en udbygningsstrategi. Samt en situationsplan for, hvor byens tre nye perler markerer sig langs hovedgaden, med en diversitet af muligheder og byliv. De grønne forbindelser trækker landskabets frodighed ind i byens kerne og omkranser de nye attraktive byrum. Hovedgadens punktvise opgraderinger markerer sig som små blomstrende spirer langs hele strækningen og giver det løft og den inspiration, som gør at fornyelsen og forskønnelsen af hovedgaden kan udvikle sig fremadrettet.

Project Details

Client: Billund Kommune

Date: 2019

Entreprenør: HedeDanmark A/S
Trafikingeniør: Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik
Ingeniør: Ingeniørgruppen A/S