logo

NØRRE SNEDE SKOLE

Drøn På skolegården er en gentænkning af den klassiske skolegård. I Nørre Snede har vi udviklet et abstrakt landskab af oplevelser, udfordringer og masser af poesi. Målet er at skabe et landskab, der vækker fantasien og som kickstarter lysten til at lege…

Projektet udfordrer den klassiske leg med nye lærings- og legetypologier og skaber samtidig en række nye ude-læringsrum som eleverne selv kan modificere og tilpasse. Projektet er skabt med et tilknyttet kompetenceteam (Karina Nissen/lærer, Jeanette Ishi Lehn/arkitekt, Bjørn Winther/center for eventyrlyst, Jens Erik Dengsøe/chef for entreprenørafdelingen, Uffe thybo/Cand. pæd. Psyk. og Hans Erik Pedersen/skoleleder) og naturligvis udarbejdet på baggrund af ca. 400 glade ungers workshopmateriale.

Projektet er vinder af 1. og 2. runde om ‘DRØN PÅ skolegården’, konkurrence udskrevet af Realdania, Lokale – & Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse. Projektet tildeles 1.6 mio. kr af puljen og skolegården planlægges renoveret for sammenlagt 3.2 mio. kr.

English

Full speed on the schoolyard is a re-imagining of the classic schoolyard. In Nørre Snede we have developed an abstract landscape of experiences, challenges and lots of poetry. The goal is to create a landscape that evokes the imagination and kick start the desire to play …

The project challenges the classic play with new learning and play typologies and creates a number of new outdoor learning spaces which the students can modify and adapt. The project is created with an associated competence team (Karina Nissen / teacher, Jeanette Ishi Lehn / architect, Bjorn Winther / center for adventure, Jens Erik Dengsøe / Head of construction department, Uffe Thy / Cand. Education To. Psyk. Hans Erik Pedersen / headmaster) and of course prepared on the basis of about 400 happy kids’ workshop material.

The project is the winner of the first and second round of ‘Drøn på Skolegården’ competition organized by Realdania Local & Engineering Foundation and the Cancer Society. The project awarded 1.6 million. kr of the pool and the playground is planned renovated for a total of 3.2 million DKK.

Project Details

Client: Ikast-Brande Kommune

Date: 2015

Vinder af "Drøn På Skolegården" konkurrence fra Realdania, Kræftens Bekæmpelse og LOA.
Entreprenør: O. Andersen