logo

IBA Kolding

Visionen med IBA er at sikre en integration af uderummet som en aktiv del i både undervisning, arbejde og livet på campus. Flowet og bevægelsen på udearealerne omkring det nye campusområde opdeles i et overskueligt og enkelt greb. Der indlægges forskellige aktiviteter, der skal være med til at danne rammerne om det sociale liv og skabe poetiske mødesteder for de færdende på campusområdet. Der søges at sikre en grøn by, hvor den urbane flade flettes sammen med byens blå og grønne kile, der omslutter bebyggelsen.

English

The vision for IBA is to make the urban space an active part of learning, working and living on campus. The flow and movement around campus is arranged by a simple concept. Different activities are setting the scene for social life and poetic meetingpoints for everyone on campus. The aim is to make a green city, with an urban space entangled with the blue and green areas surrounding the campus.

Project Details

Client: IBA Erhvervsakademi Kolding

Date: 2019

Totalentreprenør: Hoffmann
Arkitekt: Kjaer & Richter
Ingeniør: Niras
Vundet konkurrence - under realisering