logo

SKÆRING SKOLE

Helhedsplanen er formet på baggrund af en intensiv brugerinddragelse, hvor elever, lærere, bestyrelse, beboere i området, elevrådet og skolens ledelse var med til ideudvikling, prioritering og visionstænkning. Resultatet er en kreativ og levende visionsplan for området med nytænkende læringsmiljøer og rekreative arealer, der kan bruges i undervisningen. Første etape af masterplanen for Skæring Skole omfatter Mooncarbanen og Kaninbjerget. Digitale legesatellitter indarbejdet i faldunderlaget, giver bjerget en interaktiv legedimension med bevægelses- og tænkespil, som eleverne selv kan skifte rundt mellem. På pladsen omkring bjerget er der etableret et grafisk læringsmiljø med alfabetlege i termoplast, der inddrager bevægelse, balance og leg i læringen.

English

The master plan is generated based on an intensive user involvement process, where students, teachers, directors, residents of the area, pupils and school management was involved in the development of ideas, priorities and visions. The result is a creative and vibrant vision plan for the area of innovative learning environments and recreational areas that can be used in teaching. The first stage of the Master Plan for Skæring School includes the Moonbuggy course and the Rabbit Mountain. Several digital game satellites are incorporated into the protection surface and provide the mountain with an interactive play dimension of movement and mind games, which the students move in between.  On the square a graphic learning environment is established with alphabet games in thermoplastic this invites to movement, balance and learning through play.

Project Details

Client: Aarhus Kommune

Date: 2013

Skæring Skole
Proceskonsulent: Ulla Kjærvang