UDVIKLINGSPLAN CAMP HVERRINGE

Udviklingsplanen for Camp Hverringe er udarbejdet som en del af projektet CAMP NOW – BUILDING SUSTAINABLE CAMPS AND BRANDS. I CAMP NOW arbejdes der med, hvordan campingproduktet kan transformeres til at blive bæredygtig outdoor overnatning af høj kvalitet. Udviklingsplanen skitserer en bæredygtig, langsigtet og markedsrelevant udvikling af campingpladsen.

Transformationen af Camp Hverringe tager konceptuelt afsæt i de omkringliggende kulturhistoriske landsbyer på Hindsholm. Her finder vi en række stærke motiver med væsentlige rumlige, landskabelige, materielle og atmosfæriske kvaliteter. Herunder hegnsbeplantningen, de grønne flader, veje og stisystemer, samt bebyggelsesstrukturen. Generelt finder vi nogle stærke stedsspecifikke byggetilgange, som forholder sig til landskab og terræn – skaber interessante mellemrum og inspirerer til opdagelsesvandring.

Ydermere er landskabet centrum for de oplevelser, du får på Camp Hverringe og en af de primære grunde til at booke en ferie på stedet. Derfor søger udviklingsplanen at forstærke og iscenesætte de unikke naturoplevelser som er på stedet. Dette gøres dels ved introduktionen af de nye distinkte og landskabsbaserede områder på pladsen, og dels via en række fysiske designnedslag som understøtter fortællingen om de landskabsoplevelser du får på stedet.

Fakta

Lokation:

Kerteminde Kommune

Bygherre:

Dansk Kyst & Natur turisme

Samarbejdspartnere:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Status:

Udarbejdet i 2022

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.